Bar Restorant Piceri AML Leonard

JETO ME LAJMIN !

ADRESA: Bul. "Zogu Parë", Pallati 7-katësh
Përballë Zërit të Popullit, Tiranë
Email: info@dielli.al  Cel: 069 60 43 503

Njoftime

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall tre vende të lira pune
Universiteti Bujqesor i Tiranes shpall tre vende pune per personel akademik "Lektor i I" ne  Fakultetin e Mjekesise Veterinare :

• Nje vend ne Departamentin e Shendetit Publik Veterinar per modulin "Legjislacion Veterinar"

• Nje vend ne Departamentin e Lendeve Klinike per modulin "Semundjet e Njethundrakeve".

• Nje vend ne Departamentin e Lendeve Klinike per modulin "Radiologji Veterinare".

Konkursi do te zhvillohen ne dt. 30.09.2013 ne oren 0900 ne Dhomen e Rektoratit. (godina e Agronomise , kati i II).

Per me shume informacion

www.app.gov.al

Te interesuarit do te paraqesin dokumentacionin e nevojshem ne Drejtorine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Pagave te Universitetit Bujqesor jo me vone se data 27.09.2013.

Shenim: Informacionet rreth kritereve te meposhtme dhe dokumentacionit, te interesuarit do t'i gjejne ne Drejtorine e Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Pagave (e-mail: selenica bardha@yahoo.com).

Kriteret e vleresimit te kandidateve per konkursin per tre vend te lire pune per personel akademik " Lektor I I" prane Fakultetit te Mjekesise Veterinare.

KRITERE ELIMINUESE:

1.Te kene perfunduar studimet ne Fakultetin e Mjekesise Veterinare te Universitetit Bujqesor te Tiranes ose ne universitetet perendimore ne te njejten fushe.

2. Te kene note mesatare te pergjithshme te shkolles se mesme mbi 8.0 (tete)

3. Te kene note mesatare te shkolles se larte, mbi 8.5 (tete e gjysem).

(Per çdo unite 0.1 - vleresimi me 1 pike).

4. Te jene te moshes deri ne 45 vjeç me graden "Doktor ".

* Preferohen ne kushte te tjera te barabarta, ata qe kane kryer studimet universitare apo pasuniversitare ne universitetet perendimore.

KRITERE PREFERUESE:

5. Kualifikime Pasuniversitare:

- Master ne distance jashte vendit        (10 pike)

- Master jashte vendit       (15 pike )

- Doktor jashte vendit       (30 pike)

- Doktor brenda vendit    (20 pike)

6. Te kene pervoje pune ne fushen perkatese dhe ne mesimdhenie.

(Per çdo 2 vjet pune ne mesimdhenie ne universitet- vleresimi 3 pike) (Per çdo 2 vjet pune tjeter brenda profesionit - vleresimi 2 pike)

7. Te kene kryer kurse kualifikimi brenda dhe jashte vendit .

Per me shume informacion         www.app.gov.al

(Per çdo kurs kualifkimi qe lidhet me profilizimin e kerkuar, per çdo vit - vleresimi 5 pike)

(Per çdo specializim tjeter qe nuk lidhet me profilin e kerkuar , per çdo vit- vleresimi 2 pike)

8. Te kene njohuri te mira te nje gjuhe perendimore

(anglisht, italisht, frengjisht, gjermanisht, spanjisht), e vertetuar me deshmi nga UT ose nga kurset internacionale.

* Preferohen, ne kushte te tjera te barabarta, ata qe zoterojne gjuhen angleze. Pergjithesisht vleresohen:

- gjuha angleze       ( 10 pike)

- gjuhet e tjera        ( 8 pike)

KRITERE PLOTESUESE:

9. Te kene botime shkencore:

- tekst mesimor te aprovuar nga departamenti perkates (15 pike) -Monografi te aporvuar nga departamenti perkates     ( 8 pike)

- Artikull / artikuj shkencore te botuar brenda vendit        ( 5 pike)

- Artikull shkencor te botuar jashte vendit     (8 pike)

- Referime ne sesione shkencore, konferenca,

kongrese brenda vendit   (5pike)

-Referime ne sesione shkencore, konferenca,

kongrese jashte vendit     (8pike)

10. Intervista Gojore:

-Te kene aftesi komunikimi ne auditor ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen e huaj te aftesuar            (3 pike)

-Te pasqyrojne elemente te edukates qytetare ne menyren e te folurit dhe te te veshurit.            (3 pike)

11.  Diplome universitare ne nje profilizim tjeter (jo part time)

(5 pike)

Per me shume informacion www.app.gov.al
Shtuar më datë 16-09-13 12:23 / Dielli.al


1,097  Shikime Gjithsej 1  Shikime Sot

 

Lajme te tjera SOT

dielli.al mobile

JETO me SHËNDET

Jeto me Shëndet nga DIELLI.AL
Lajthiza
GOLDBET.AL
Ankand ne Dielli.Al
dielli.al  pershendet nismen SI JE
dielli.al i bashkohet nismes Jo Duhanit

Fut adresen email:

dielli.al toolbar
horoskopi dielli.al
dielli lojra

Dielli.al ju sygjeron

Punonjësit detyrohen të zvarriten në rrugë se nuk arritën objektivat e vendosura nga kompania

Lexo me shume »